Saturday, June 12

शास्त्रले भन्छ- सुत्नुपूर्व यो मन्त्र जप गर्नुस्

September 12, 2020 763

आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीमा मानिसहरुमा अनिन्द्राको पीडा रहेका हुन्छन् ।

राम्रो निन्द्राका साथ शुभ फलका लागि धार्मिक रुपमा केही उपायहरु रहेको हुन्छ एक मन्त्रको जप सुत्नुअघि गरियो भने निकै लाभदायी हुने मान्यता रहेको छ ।
शास्त्रमा बताइए अनुसार सुत्नु अघि यो मन्त्र उच्चारण गर्नाले नारायण कवचको रुपमा तपाइँको रक्षा गर्नेछ । यो मन्त्रद्वारा भगवान विष्णुको अवतारसँग सुरक्षाको विन्ती हुने छ ।

मन्त्र
जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः ।
अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः ।।

यो मन्त्रको अर्थ यस्तो छ– हे भगवान विष्णु जलमा वाराह देवता, पृथ्वीमा वामन रुपमा मेरो रक्षा गर्नुहोस् । आकाशमा नरसिंह भगवानले रक्षा गरुन। केशव भगवानले सवै दिशामा मेरो रक्षा गरुन ।

यदी तपाईले सुत्ने समयमा यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने घरबाट नकारात्मक शक्ति हट्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ भने यो मन्त्रको जपले निन्द्रा राम्रो लाग्नुका साथै सपना पनि राम्रो देखिने छ ।

आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीमा मानिसहरुमा अनिन्द्राको पीडा रहेका हुन्छन् ।

राम्रो निन्द्राका साथ शुभ फलका लागि धार्मिक रुपमा केही उपायहरु रहेको हुन्छ एक मन्त्रको जप सुत्नुअघि गरियो भने निकै लाभदायी हुने मान्यता रहेको छ ।
शास्त्रमा बताइए अनुसार सुत्नु अघि यो मन्त्र उच्चारण गर्नाले नारायण कवचको रुपमा तपाइँको रक्षा गर्नेछ । यो मन्त्रद्वारा भगवान विष्णुको अवतारसँग सुरक्षाको विन्ती हुने छ ।

मन्त्र
जले रक्षतु वाराहः स्थले रक्षतु वामनः ।
अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः ।।

यो मन्त्रको अर्थ यस्तो छ– हे भगवान विष्णु जलमा वाराह देवता, पृथ्वीमा वामन रुपमा मेरो रक्षा गर्नुहोस् । आकाशमा नरसिंह भगवानले रक्षा गरुन। केशव भगवानले सवै दिशामा मेरो रक्षा गरुन ।

यदी तपाईले सुत्ने समयमा यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने घरबाट नकारात्मक शक्ति हट्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ भने यो मन्त्रको जपले निन्द्रा राम्रो लाग्नुका साथै सपना पनि राम्रो देखिने छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्